UTSTÄLLNING PÅ ÖRÖ ÖN

Vår femte sommarutställning ÖRES 24 äger rum i naturen och husen på södra delen av ön. Alla konstnärer i utställningen har arbetat på ön under den 9-åriga driften av residenset. Utställningen ger konstnärerna utrymme att experimentera och föra fram sina idéer relaterade till ön och dess omgivningar. Utställningen är gratis och öppen för allmänheten dygnet runt.

ÖRES är ett internationellt residensprogram på ön Örö riktat till konstnärer och forskare. Örö är ett före detta kustfort som ligger i sydöstkanten av Skärgårdens Nationalpark.

NÄYTTELY ÖRÖN SAARELLA

Viides kesänäyttelymme ÖRES 24 sijoittuu saaren eteläkärjen luontoon ja rakennuksiin. Kaikki näyttelyn taiteilijat ovat työskennelleet saarella residenssin 9-vuotisen toiminnan aikana. Näyttely antaa taiteilijoille tilan kokeilla ja tuoda esiin ajatuksiaan liittyen saareen ja sen ympäristöön. Näyttely on ilmainen ja avoinna yleisölle ympäri vuorokauden.

Örön residenssi ÖRES on kansainvälinen, taiteilijoille ja tutkijoille suunnattu residenssiohjelma joka toimii Örön entisellä linnakesaarella Hiittisten saaristossa Saaristomeren kansallispuistossa.

EXHIBITION ON ÖRÖ ISLAND

Our fifth summer exhibition ÖRES 24 takes place in the nature and buildings of the southern tip of the island. All the artists in the exhibition have worked on the island during the 9-year operation of the residency. The exhibition gives the artists space to experiment and bring out their ideas related to the island and its surroundings. The exhibition is free and open to the public around the clock.

ÖRES is an international residency programme for artists and researchers located in Örö, a previously closed military fortress island in the Archipelago National Park, Finland.

Transport och boende | Kulkuyhteydet ja majoitus | Transport and accommodation: